Planowane szkolenia i warsztaty

PRZYGOTOWANIE MENTALNE DO WSPINANIA Z LINĄ

SZKOLENIE NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ

08-11 LIPIEC 2021

08-11 LIPIEC 2021

Większość osób realizujących swoje wspinaczkowe projekty, w tym światowa czołówka pracuje ze sferą mentalną, by rozwój umiejętności był harmonijny i satysfakcjonujący. Praca ta pozwala wpisywać kolejne realizacje do wykazu przejść.

Ćwiczenia i techniki trenowane podczas obozu pozwolą na rozpoczęcie regularnej pracy z treningiem mentalnym. Przy regularnym ich trenowaniu dokonają również zmiany w Twoim wspinaniu – na bardziej otwarte, z nastawieniem na atak, walkę do samego TOPu.

Obóz trwa 4 dni, każdy dzień będzie związany z treningiem w innym zakresie:

  • 1 dzień trening KONCENTRACJI – uczestnicy będą potrafić stosować techniki pozwalające na skupienie uwagi podczas wspinania
  • 2 dzień trening ZARZĄDZANIA EMOCJAMI – uczestnicy będą umieć pracować z emocjami tak, by działały na ich korzyść podczas wspinania
  • 3 dzień trening WEWNĘTRZNEGO DIALOGU – uczestnicy będą potrafić kierować swój wewnętrzny dialog na wspierające tory
  • 4 dzień trening WYOBRAŻENIOWY i WIZUALIZACYJNY – uczestnicy będą umieć posługiwać się wyobraźnią, by wspinanie było bardziej precyzyjne i skuteczne

Będzie dużo praktyki, będą również wskazówki, jak przećwiczone techniki na stałe zaadaptować do treningu i do wspinania, by te było OTWARTE i nastawione na WYZWANIA.

Będzie dużo praktyki, będą również wskazówki, jak przećwiczone techniki na stałe zaadaptować do treningu i do wspinania, by te było OTWARTE i nastawione na WYZWANIA.

JAK, GDZIE, ZA ILE
Szkolenie jest dedykowane dla osób, które próbują prowadzić lub prowadzą drogi na poziomie od V w górę, znają operacje sprzętowe i są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo własne, jak również partnerowi i zapis na warsztaty potwierdza powyższe umiejętności. Na warsztaty uczestnicy zabierają sprzęt własny. Prosimy, by uczestnicy mieli ze sobą długopisy i podkładki do pisania, będzie część ćwiczeń „papierowych”.

Warsztaty odbędą się w dniach 08-11.07.2021r., zajęcia będą prowadzone każdego dnia w godzinach od 9:00 do 14:00.

Miejscem obozu będzie rejon Jury Północnej, okolice Suliszowic, w przypadku braku odpowiedniej aury będzie możliwość modyfikacji rejonu skalnego na inny położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Gdyby sytuacja pogodowa okazała się bardzo trudna zajęcia będą realizowane na jednej ze ścian wspinaczkowych zlokalizowanych w Aglomeracji Śląskiej.

Opłata za uczestnictwo to 649 zł/osoba, gdy zapis nastąpi w terminie do 31.05.2021r. przysługuje 10% rabatu od tej ceny. W przypadku zapisu w dwuosobowym zespole uczestnicy uzyskują dodatkowe 5% rabatu od ceny wyjściowej niezależnie od terminu zapisu

Gdyby wystąpiła konieczność poprowadzenia zajęć na ścianie wspinaczkowej należy uwzględnić opłatę za wejście na ścianę wg cennika obiektu. Maksymalna ilość uczestników to 14 osób (7 zespołów), minimalna to 6 osób.

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia, które uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Zapis potwierdzony zostanie po przelaniu opłaty za uczestnictwo na rachunek 11 1140 2004 0000 3102 7629 9960

Zapisy

Zapisem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Jestem poinformowany/a zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz w zakresie art. 32 ust. 1 – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz o ochronie danych osobowych oraz (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138.) o administratorze i jego adresie, celu przetwarzania, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności oraz o przysługujących mi prawach w zakresie kontroli sposobu przetwarzania moich danych osobowych, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Mental-line.pl  na potrzeby kursu. Cel przetwarzania: baza osób biorących udział w szkoleniu, która służy jako baza wysyłkowa newslettera z informacjami dotyczącymi ww. aktywności oraz jest konieczna do przeprowadzenia szkolenia.